راه اندازی ویستاپ !!!

با سلام

وب سایت ویستاپ جهت ارائه پاپ آپ با کیفیت و کسب درآمد وب مستران عزیز در مرداد ماه 1393 راه اندازی گردید ،

ویستاپ (ویستا آپ) یکی از سایت های زیر مجموعه نسیم وب میباشد.

بدون شک ما اولین وب سایت پاپ آپ و کسب در آمد نیستیم اما برای این آمده ایم تا بهترین سایت در این حوزه کاری باشیم و با رفع تمامی اشکالات رقبا با ارائه راهکار های جدید ، خدمات نوین و سیستم مالی شفاف و حلال  بتوانیم رضیات تبلیغ دهندگان و نمایش دهنگان خود را جلب نماییم.